« Publikationen
"Teksty ukazuja̜ wiedze!" - o prymacie medialności w pełnym napie̜ć obszarze pomie̜dzy światami tekstów i (mie̜dzy)kulturowymi konstrukcjami rzeczywistości
Antos, Gerd ; Mikołajczyk, Beata
Lingwistyka tekstu w niemczech. - Wrocław : ATUT, S. 279-290, 2009
Bibliographie: Monographiebeitrag
Weitere Publikationen der Autoren