« Publikationen
Synthesis and antitumor activity of ring A-modified glycyrrhetinic acid derivatives
Csuk, René ; Schwarz, Stefan ; Siewert, Bianka ; Kluge, Ralph ; Ströhl, Dieter
Zeitschrift für Naturforschung / B. - Berlin : de Gruyter, Bd. 66.2011, 5, S. 521-532
Bibliographie: Artikel in Zeitschrift
Weitere Publikationen der Autoren