« Publikationen
W poszukiwaniu szczȩścia na Zachodzie - czyli dlaczego młode Niemki opuszczaja̧ nowe landy
Jonda, Bernadette
Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków. - Opole : Wydawn. Uniw. Opolskiego, S. 197-211, 2008
Bibliographie: Monographiebeitrag
Weitere Publikationen der Autoren