Forschungsportal Sachsen-Anhalt
« Publikationen
Publikation

Motywy i warunki powstawnia oraz społeczne znaczenie prolektów mie̜dzypokoleniowych w niemczech

Jonda, Bernadette
Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. - Łódź : Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, S. 145-156, 2008
Bibliographie: Monographiebeitrag
Weitere Publikationen der Autoren