« Publikationen
Ludzie u schylku ºzycia - perspektywa polityków szczebla lokalnego w Nadrenii-Palatynacie (Niemcy)
Jonda, Bernadette
Staro´s´c i starzenie si¸e jako do´swiadczenie jednostek i zbiorowo´sci ludzkich . - Lód´z : Zaklad Demografii U£, ISBN 978-83-88529-14-6, 2006, S. 164-170
Bibliographie: Monographiebeitrag
Weitere Publikationen der Autoren