« Publikationen
Człowiek i praca w sektorze publicznym - Wybrane zagadnienia na tle przemian demograficznych w niemczech wschodnich po 1898 roku
Jonda, Bernadette
Człowiek i praca w zmieniaja̧cej siȩ organizacji. - Wrocław : Wydawnictwo Univ. Ekonomicznego we Wrocławiu, S. 410-417, 2009
Bibliographie: Monographiebeitrag
Weitere Publikationen der Autoren